Rekvalifikační kurzy, účetnictví, rekvalifikace, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem

spsos-logo.gif, 7,1kB

Představení vzdělávací nabídky Podřipské školy

Představení vzdělávací nabídky Podřipské školy

3. 5. 2012

Další vzdělávání dospělých na Podřipské škole má dlouhou tradici. Rekvalifikační kurzy nebo dálkové maturitní studium jsou pevnou součástí nabídky školy již více než 15 let.

Se začátkem roku 2012 se změnilo mnohé. Stranou nezůstal ani systém ve vzdělávání nezaměstnaných. Ti nejsou centrálně vysíláni do vzdělávacích institucí, ale sami si vyhledávají kurzy, které jim mají pomoci s návratem na trh práce. Po vybrání vzdělávací aktivity následuje schvalovací proces ze strany Úřadu práce. Tento krok je nutný k tomu, aby byl rekvalifikační kurz uhrazen z prostředků státní politiky zaměstnanosti.

Podřipská škola nezůstává stranou a snaží se o uspokojení poptávky ze strany státních úřadů i ze strany nezaměstnaných, případně široké veřejnosti toužící po zvýšení své kvalifikace.

Co tedy Podřipská škola nabízí v oblasti dalšího vzdělávání dospělých? Tradiční součástí nabídky Podřipské školy je dálkové maturitní studium při zaměstnání. Absolventi SOU si mohou doplnit maturitu ve tříletém studiu, a to v Roudnici nad Labem, kde se do školy chodí v úterý odpoledne nebo na pobočce v Ústí nad Labem. Tam probíhá výuka v sobotu.

Podřipská škola vyhoví i uchazečům bez výučního listu. K jeho získání vede několik cest. Za prvé je to denní tříleté studium (v oborech kuchař-číšník, kadeřník a prodavač), za druhé individuální vyučení (forma individuálních konzultací a zkoušek) a za třetí splněním tzv. dílčích kvalifikací (profesní kvalifikace). Poslední dvě možnosti jsou určeny primárně pro dospělé.

Dílčí kvalifikace, resp. profesní kvalifikace jsou poměrně novým nástrojem pro získání odborného vzdělání. Možná i Vy pracujete na pozici pro níž nemáte dostatečné vzdělání. Umíte vykonat všechny činnosti, a to na základě praxe. Nyní máte možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení)? Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. profesní kvalifikace.

Vedle výše zmíněných typů studia, které vedou k získání maturitního vysvědčení nebo výučního listu, disponuje Podřipská škola širokým portfoliem rekvalifikačních kurzů. Po úspěšném ukončení obdrží studenti osvědčení s celostátní platností. Zaměření rekvalifikačních kurzů je dáno vzdělávací nabídkou Podřipské školy. Jedná se o zaměření na služby, obchod, cestovní ruch, podnikání - ekonomiku a gastronomii.

Velké zkušenosti má Podřipská škola s pořádáním rekvalifikačního kurzu Účetnictví. Posledních letech se tohoto kurzu zúčastnilo několik set lidí. Kompletní nabídku rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělávání naleznete na speciálních webových stránkách Podřipské školy - www.re-kvalifikace.cz


Zkoušky ověřující profesní kvalifikaci: "Skladník" 66-002-H.
Rekvalifikační kurzy, profesní kvalifikace, dálkové studium apod.
Jednou z cest k práci ve zralém věku je další vzdělávání
Přihláška
Roudnice nad Labem
Ústí nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5, fax: +420 416 810 772
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Masarykova 55, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 607 825 782
email: usti@podripskaskola.cz